Układ drogowy zewnętrzny i wewnętrzny przy biurowcu ECHO w Krakowie

Inwestor: Echo - Opolska Business Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna
Echo – biurowiec przy ul. Opolskiej w Krakowie, droga dojazdowa i plac wewnętrzny z układem drogowym

Układ zewnętrzny

Data rozpoczęcia: 04.05.2015
Data zakończenia: 30.12.2015
Budżet inwestycji: 3 688 342,28 zł netto

Dla umożliwienia dojazdu do projektowanych budynków biurowych zaprojektowano na al. 29 Listopada poszerzenia. Poszerzenie strony zachodniej zrealizowano na długości 250m od skrzyżowania w kierunku północnym. Na długości działki Inwestora poszerzenie wychodzi poza pas drogowy. Równolegle do nowego przebudowywanego krawężnika wykonano chodnik i ścieżkę rowerową. W ramach inwestycji przebudowano kompleksowo skrzyżowania ul. Opolska – al. 29 Listopada oraz al. 29 Listopada – ul. Woronicza. Wykonano również na nich nową sygnalizację świetlną. W trakcie przebudowy wykonano przełożenie oraz budową nowej infrastruktury teletechnicznej , elektrycznej (NN, SN) oraz zabezpieczenie sieci miejskiej sieci CO.

Układ wewnętrzny

Data rozpoczęcia: 15.092015
Data zakończenia: 29.06.2016
Budżet inwestycji: 1 366 193, 34 zł netto

Inwestycja została wykonana w celu zapewnienia komunikacji przy budynkach biurowych. Główną drogę wewnętrzną łączącą ul. Opolską i 29-go listopada wykonano szerokości 6.00m, Pozostałe drogi objęte inwestycją mają szerokość 5.50m - z wyjątkiem pasażu o szerokości 6.60m. Chodniki wzdłuż głównej drogi wykonano szerokości 2.00m. Parkingi zostały wykonane jako prostopadłe o wymiarach 2.30x5.00m.

Przebieg
realizacji

Układ zewnętrzny

 1. Roboty ziemne
  • wykopy, rozbiórki, korytowanie wywóz i utylizacja 3438 m3
 2. Budowę jezdni o konstrukcji dla KR6 i G3
  • nawierzchnia z mas bitumicznych 5600m2
  • podbudowy 1497m3
 3. Budowę chodników, bezpiecznika i wysp rozdzielających
  • nawierzchnia z kostki betonowej 2441m2
  • podbudowy 781m3
 4. Budowę ścieżki rowerowej
  • nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej 986m2
  • podbudowy 355m3
 5. Wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej
  • nawierzchnia z betonu cementowego 310 m2
  • podbudowy 182 m3
 6. Budowę krawężnika wraz z towarzyszącym odwodnieniem
  • krawężnik granitowy 862 m
  • obrzeża betonowe 1215 m
  • ściek przykrawężnikowy granitowy 862 m
 7. Wykonanie i instalacja elementów organizacji ruchu i zagospodarowania terenu
  • znaki pionowe z blachy ocynkowanej 75 szt.
  • oznakowanie poziome grubowarstwowe 655 m2
  • pasy dla słabowidzących 47 m2
  • betonowy separator ruchu 65 m
  • wygrodzenia (barierka W-12a) 251 m
  • przestawianie wiat przystankowych 2 szt.
  • zabezpieczenie sieci c.o. 1 kpl
  • przebudowa ogrodzeń 46,00m
 8. Wykonanie odwodnienia
  • rury PVC dn200 158 m
  • rury PVC dn250 10 m
 9. Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 500m
 10. Przebudowa sieci teletechnicznej na odcinku 500m

Układ wewnętrzny

 1. Roboty ziemne
  • korytowanie wywóz, utylizacja 3204 m3
 2. Budowę jezdni, parkingów i chodników
  • nawierzchnia z kostki betonowej 8370 m2
  • podbudowy 2384 m3
 3. Budowę granitowego ciągu pieszego
  • nawierzchnia z płyt i kostki granitowej 603 m2
  • podbudowy 36 m3
 4. Wykonanie elementów drogowych
  • krawężnik betonowy 1563 mb
  • obrzeże betonowe 195 mb
  • progi zwalniające 91 mb
  • palisada betonowa 5 mb
 5. Wykonanie elementów organizacji ruchu
  • znaki pionowe 22 szt.
  • oznakowanie poziome 68 m2