Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka – strefa inwestycyjna I – etap I

Okres realizacji: Czerwiec 2010 - Grudzień 2011

Inwestor / Zamawiający: Gmina Wieliczka - Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

  • Roboty zostały wykonane solidnie, fachowo oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wypełnił wszystkie związane z realizacją robót wymogi, stawiane przed przystąpieniem do ich wykonania, jak również w trakcie ich realizacji.

    Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Teresa Kuchnia - Dyrektor