Rewitalizacja centrum Krzeszowic

Okres realizacji: Lipiec 2010 - Maj 2012

Inwestor / Zamawiający: Urząd Miejski w Krzeszowicach

  • Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

    Urząd Miejski w Krzeszowicach Czesław Bartl - Burmistrz