Przebudowa ul. Warszawskiej w Krakowie na odcinku od ul. Szlak do Placu Matejki

Okres realizacji: Maj 2009 - Wrzesień 2009

Inwestor / Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

  • Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

    Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Dyrektor