Przebudowa ul. Bieżanowskiej w Krakowie

Inwestor: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Data rozpoczęcia: XII.2014 r.
Data zakończenia: IX.2015 r.
Wartość zadania: 7.310.125,54 zł netto

Przebudowa drogi publicznej – ul. Bieżanowska Krakowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Jerzmanowskiego do skrzyżowania z ul. Mała Góra, polegająca na przebudowie korpusu drogowego z jezdnią o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej oraz zatokami autobusowymi o nawierzchni betonowej. W ramach inwestycji wykonano także kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz sieć gazową na przebudowywanym odcinku ul. Bieżanowskiej.

Przebieg
realizacji

Branża drogowa:

 • Nawierzchnia bitumiczna: 8.253,26 m²
 • Nawierzchnia betonowa (przystanki autobusowe): 275,00 m²
 • Chodniki z kostki brukowej (kostka szara): 3.859,27 m²
 • Zjazdy do posesji z kostki brukowej (kostka czerwona): 1.452,22 m²
 • Płytki integracyjne: 129,60 m²
 • Krawężnik: 2860,80 mb
 • Krawężnik systemowy: 143,50 mb
 • Obrzeże chodnikowe: 2371,2 mb
 • Ściek z dwóch rzędów kostki kamiennej: 567,88 m²
 • Palisada: 78,71 mb
 • Progi zwalniające [(1,8 m x 2,0 m) x 2 szt.]: 12 kpl.
 • Znaki drogowe: 62 szt.
 • Słupki poliuretanowe: 24 szt.
 • Wiaty przystanków autobusowych: 4,00 szt.
 • Drenaż liniowy: 2.943,00 mb.

Branża wod.-kan.:

 • Kolektor kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych:
  • Ø 200: 21,50 mb;
  • Ø 300: 13,52 mb;
  • Ø 400: 327,65 mb;
  • Ø 500: 346,35 mb;
  • Ø 600: 61,03 mb;
  • Ø 700: 79,52 mb;
  • Ø 900: 193,42 mb;
  • Ø 1000: 317,17 mb;
 • Kolektor kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø315: 85,00 mb;
 • Kolektor kanalizacji z rur jajowych betonowych 600/900 mm: 12 mb;
 • Przykanalik z rur PVC Ø200: 217,97,00 mb;
 • Wpusty uliczne: 72,00 szt.;
 • Studnie rewizyjne:
  • Ø 1200: 21,00 szt.;
  • Ø 1500: 15,00 szt.;
  • Ø 2000: 1,00 szt.;
  • studnia monolityczna 2x2.
 • Przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø200: 657,28 mb.