Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Pokoju w Krakowie

Inwestor: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Data rozpoczęcia: VIII.2013 r.
Data zakończenia: IV.2014 r.
Wartość zadania: I Etap (wraz z zakresem robót dodatkowych): 4.915.055,96 zł netto
II Etap: 402.778,77 zł netto

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania Al. Pokoju z ul. Lema wraz z modernizacją i przebudową infrastruktury towarzyszącej.

Przebieg
realizacji

Droga branżowa

 • Podbudowa z materiałów kamiennych: 2.450,00 m2
 • Podbudowa bitumiczna (gr. 8cm+6cm): 2.350,00 m2
 • Frezowanie nawierzchni: 10.300,00  m 2
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (gr. 9cm): 2.500,00 m 2
 • Warstwa ścieralna SMA (gr. 4cm): 12.610,00 m 2
 • Krawężnik granitowy: 1.400,00 mb
 • Ścieżki rowerowe - nawierzchnia bitumiczna (gr. 4 cm): 1.401,50 m 2 + (II etap-"zaprojektuj i wybuduj") 824,00 m 2
 • Chodniki z kostki brukowej: 1.991,75 m 2 + (II etap-"zaprojektuj i wybuduj") 897,00 m 2
 • Perony tramwajowe z kostki brukowej: 721,00 m 2
 • Dostawa i montaż wiat przystankowych: 6,00 szt.
 • Docelowa organizacja ruchu: kpl.

Oświetlenie uliczne:

 • Słupy oświetleniowe wraz z siecią zasilającą : 34,00 szt

Przebudowa kabla NN

Sygnalizacja świetlna w obrębie budowanego skrzyżowania, w tym:

 • Budowa bramownic z sygnalizatorami: 2,00 szt. 

Przebudowa sieci teletechnicznej, w tym: 

 • Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z km warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odcinkach o długości 4 km - kabel Z-XXOTKtsdD48J 

Przebudowa torowiska tramwajowego

 • Ułożenie toru w technologii podlewu ciągłego (obmiar: 2 x 65,50 m) wraz z e spawami: 131 mb
 • Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego na powierzchni przejazdu (gr. 5 cm): 182,00 m 2

Przebudowa trakcji, w tym:

 • Montaż słupów dla sieci trakcji elektrycznej: 2 szt.