Budowa układu drogowego Centrum Jana Pawła II w Krakowie

Okres realizacji: Czerwiec 2010 - Kwiecień 2011

Inwestor / Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

  • Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

    Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Joanna Niedziałkowska - Dyrektor