Budowa układu drogowego C.H. Graniczna w Płocku wraz z wiaduktem nad drogą krajową oraz infrastrukturą towarzyszącą

Inwestor: Tryboń - Projektowanie i Powiernictwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

Budowa układu drogowego C.H. Graniczna w Płocku wraz z wiaduktem nad drogą krajową oraz infrastrukturą towarzyszącą

Przebieg
realizacji

Data rozpoczęcia: 29.01.2013
Data zakończenia: 30.08.2013
Budżet inwestycji: 10 448 429,14 zł netto