Budowa parkingu podziemnego dla samochodów osobowych „FOCHA” przy Al. Focha w Krakowie

Zaprojektowanie i budowa parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych Focha przy al. Focha wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie

Inwestor: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4

Przebieg
realizacji

Data rozpoczęcia: 05.2013
Data zakończenia: 11.2014
Budżet inwestycji: 16.691.766,34 zł netto
Pełne finasowanie na czas budowy ponosiła firma MK-BUD, zapłata za zadanie nastąpiła w 01.2015 r.