Budowa obiektu handlowego w Nowym Sączu

Kompleksowa realizacja przez GW zamierzenia inwestycyjnego „pod klucz” obiektu handlowo usługowego o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1463m2, w tym około 1065m2 powierzchni sklepowej oraz około 398m2 powierzchni magazynowej i pomieszczeń dodatkowych oraz co najmniej 87miejsc parkingowych łącznie z drogami dojazdowymi oraz łącznie z instalacjami reklamowymi, instalacjami zewnętrznymi i wodociągami oraz kanalizacją łącznie z przyłączami wszystkich instalacji z wyjątkiem przyłącza energetycznego, gazu oraz TP S.A.

Przebieg
realizacji

Data rozpoczęcia: 06.11.2013
Data zakończenia: 15.05.2014Mbr
Budżet inwestycji: 4 601 157,98 zł netto