Budowa obiektu handlowego w Łęcznej

Kompleksowe wykonanie przez GW inwestycji budowlanej, obiektu handlowo usługowego: o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1765,97m2 w tym około 1273,24 m2 powierzchni sklepowej oraz około 492,73m2 powierzchni magazynowej i pomieszczeń dodatkowych oraz co najmniej 93 miejsc parkingowych, łącznie z drogami dojazdowymi oraz łącznie z instalacjami reklamowymi, instalacjami zewnętrznymi i wodociągami oraz kanalizacją (sanitarną i deszczową), łącznie z przyłączami wszystkich mediów w tym przyłączem energetycznym za wyjątkiem przyłącza teleinformatycznego.

Przebieg
realizacji

Inwestor:
Data rozpoczęcia: 14.07.2014
Data zakończenia: 24.11.2014
Budżet inwestycji: 6 140 902,61 zł netto