Budowa obiektów handlowych: Rybnik, w Krakowie, Żywiec

WITOSA

kompleksowe wykonanie przez GW inwestycji budowlanej, obiektu handlowo-usługowego o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1349m2 w tym około 951m2 powierzchni sklepowej oraz około 398m2 powierzchni magazynowej i pomieszczeń dodatkowych oraz co najmniej 61 miejsc parkingowych, łącznie z drogami dojazdowymi oraz łącznie instalacjami reklamowymi , instalacjami zewnętrznymi i wodociągami oraz kanalizacją (sanitarna i deszczową), łącznie z przyłączami wszystkich mediów w tym przyłączem energetycznym od granicy działki do ZK i wewnętrzną instalację gazową, za wyjątkiem przyłącza teleinformatycznego

RYBNIK

kompleksowe wykonanie przez GW inwestycji budowlanej, obiektu handlowo-usługowego o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1507,8m2 w tym około 1057m2 powierzchni sklepowej oraz około 450m2 powierzchni magazynowej i pomieszczeń dodatkowych oraz co najmniej 94 miejsc parkingowych, łącznie z drogami dojazdowymi oraz łącznie z instalacjami reklamowymi, instalacjami zewnętrznymi i wodociągami oraz kanalizacją (sanitarną i deszczową), łącznie z przyłączami wszystkich mediów, w tym przyłączem energetycznym (na odcinku od granicy), za wyjątkiem przyłącza teleinformatycznego.

KOBIERZYŃSKA

kompleksowe wykonanie generalnego remontu pawilonu handlowego w Krakowie przy ulicy Kobierzyńskiej 106 wraz z wymianą nawierzchni miejsc postojowych.

ŻYWIEC

kompleksowe wykonanie przez GW inwestycji budowlanej, rozbudowa pawilonu handlowego w miejscowości Żywiec

Przebieg
realizacji

WITOSA

Data rozpoczęcia: 29.07.2015
Data zakończenia: 04.04.2016
Budżet inwestycji: 6 100 000,00 zł netto

RYBNIK

Data rozpoczęcia: 02.02.2015
Data zakończenia: 01.07.2015
Budżet inwestycji: 6 195 000,00 zł netto

KOBIERZYŃSKA

Data rozpoczęcia: 03.08.2015
Data zakończenia: 27.08.2015
Budżet inwestycji: 1 746 525,34 zł netto

ŻYWIEC

Data rozpoczęcia: 18.05.2015
Data zakończenia: 30.07.2015
Budżet inwestycji: 779,217,38 zł netto