Blok mieszkalny – ul. Walerego Sławka w Krakowie

Inwestor: MK BUD, Ul. Półłanki 29G,30-740 Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, wbudowanym dwupoziomowym garażem podziemnym na samochody osobowe na działce nr ewid. 57/280 obr. 47 Podgórze, przy ulicy Walerego Sławka 16c w Krakowie, wraz z wjazdem z drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 57/175 obr. 47 Podgórze oraz instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., wentylacją mechaniczną , elektryczną , słaboprądową).

Przebieg
realizacji

Data rozpoczęcia: 03.2012
Data zakończenia: 11.2013
Budżet Inwestycji: 6 582 972,29 zł netto